Ανακοίνωση Της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

Η μεγαλύτερη και δυναμικότερη Δωδεκανησιακή επιχείρηση, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, από σήμερα αποτελεί ιστορία.
Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση που εξέδωσε την 8/12/2013, ημέρα Κυριακή, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας και αποφάσισε την ειδική εκκαθάρισή τους από την εταιρεία Ernest & Young.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος:
i.    Διασφαλίζονται πλήρως όλες οι καταθέσεις της Τράπεζας, οι οποίες μεταφέρονται στην ALPHA BANK.
ii.    Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στην πρόσφατη αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου (5.334.000€) θα επιστραφούν όλα στους δικαιούχους τους.
iii.    Η λειτουργία όλων των καταστημάτων, ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων και η απασχόληση του προσωπικού, θα κριθεί κατά την εκκαθάριση. 
iv.    Τα καταστήματα της θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013.
Η απόφαση των Νομισματικών Αρχών και της Πολιτείας να κλείσει την αντιπροσωπευτικότερη, καλύτερα οργανωμένη και τρίτη σε κεφαλαιοποίηση Ελληνική Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία εξυπηρετούσε τον ακριτικό Ελληνισμό και 15.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι απαράδεκτη για εμάς τους Δωδεκανησίους και πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα.
Η Τράπεζα στην πρόσφατη αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου απέδειξε την δυναμική της, συγκεντρώνοντας 5,3 εκ. € και έφθασε τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) στα επίπεδα του 9,85%, όταν το όριο ήταν στο 9%. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναιτιολόγητα διαμόρφωσε τον ΔΚΕ της τράπεζας στο 7,4%, θέτοντας απροειδοποίητα σε διαφορετική κατηγορία ρυθμίσεις καθυστερούμενων δανείων. Με άλλα λόγια, μία πρακτική που εφαρμόζεται επίσημα από την εγχώρια τραπεζική αγορά επί μία τριετία και η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με το κανονιστικό πλαίσιο, αμφισβητήθηκε και απερρίφθη εν μία νυκτί κυριολεκτικά βάσει κριτηρίων που στηρίζονται σε υποκειμενική αξιολόγηση βιωσιμότητας δανείων. 
Η εξέλιξη αυτή δεν έγινε εκ των προτέρων γνωστή στην Τράπεζα αλλά της ανακοινώθηκε αιφνιδίως με την λήξη της προθεσμίας της περιόδου αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου. Την 6/12/2013, η Τράπεζα παρέστη ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος και κατέθεσε Σχέδιο Ανάκαμψης και Εξυγίανσης, με δεσμευτικές ενέργειες που διασφάλιζαν την διάρκεια της κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε και την συμφωνία συγχώνευσης με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία θα έδινε νέες προοπτικές σε ολόκληρο τον συνεταιριστικό θεσμό και ζήτησε σύντομη προθεσμία προκειμένου να συγκεντρώσει τα πρόσθετα κεφάλαια. Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 7/12/2013 γνωστοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι έχει ανεύρει συγκεκριμένους επενδυτές για να καλύψουν το ποσό των 5 εκ. € νέων κεφαλαίων και ζήτησε για το σκοπό αυτό προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών. Φαίνεται όμως ότι η τύχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, όπως και συνολικά του θεσμού των Συνεταιριστικών Τραπεζών, ήταν προδιαγραμμένη και η απόφαση ειλημμένη.
Η Τράπεζα δεν έκλεισε για κακοδιαχείριση, δεν έκλεισε για σκάνδαλα, δεν έκλεισε λόγω έλλειψης ρευστότητας. Την έκλεισαν κάποιοι γιατί ρύθμισε δάνεια Δωδεκανησίων, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση λόγω της Οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει την χώρα επί εξαετία. Έκλεισαν τον μοναδικό πνεύμονα τοπικής επιχειρηματικότητας, αρνούμενοι να του χορηγήσουν την πρόσθετη ευκαιρία που νομίμως ζητούσε για να σταθεί αυτόνομος.
Η Τράπεζα θα καταθέσει άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εν λόγω απόφασης και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες υποστήριξης της θέσης της, των συνεταίρων της και του προσωπικού της. Όμως, το πλήγμα για την Δωδεκανησιακή επιχειρηματικότητα είναι μεγάλο. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον καθένα μας χωρίς μικρότητες. Ό,τι χτίσαμε επί δεκαοχτώ χρόνια με κόπο εκατοντάδων ατόμων γκρεμίσθηκε απροκάλυπτα και αναίτια˙ διότι το έργο και η πολυετής προσφορά και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν κρίνεται μόνο με τεχνικά νούμερα και αναφορές. Κρίνεται κυρίως στην αγορά και εκεί το έργο της δεν αποτιμήθηκε ποτέ.  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"

ο Καιρός

by Freemeteo.com

 

Χορηγός Ιστότοπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου