Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2011

Την 27 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Καταστατική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ροδίων Αθηνών Πειραιώς κατά την οποία εκλέχθηκαν νέα Όργανα Διοίκησης και ελήφθησαν αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου ως προς τα άρθρα που αφορούν την έδρα, τα δικαιώματα των μελών, τον χρόνο πραγματοποίησης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. , το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και την διάθεση της περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη καταρτίσττηκε σε Σώμα και έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ψαράς
Αντιπρόεδρος: Δέσποινα Ευδαίμων
Γραμματέας: Χρυσούλα Φιρογλάνη
Ταμίας: Δέσποινα (Ντέπη) Φράγγου –Μάτση
Μέλη:
Αργυρώ Κουμπούρου
Μαίρη Χατζηπέτρου
Γιώργος Χατζηδιάκος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως και τον Φεβρουάριο του έτους 2013 , οπότε θα εκλεγεί νέο με τριετή θητεία

ο Καιρός

by Freemeteo.com

 

Χορηγός Ιστότοπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου